วัดบึงกระดาน.ตำบลบ้านป่า.อำเภอเมือง.จังหวัดพิษณุโลก งานทำบุญถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเอกาทศรถเเละพระสุพรรณกัลยา พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ประธาน (ชมคลิป)

วัดบึงกระดาน.ตำบลบ้านป่า.อำเภอเมือง.จังหวัดพิษณุโลก งานทำบุญถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเอกาทศรถเเละพระสุพรรณกัลยา
พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ประธาน

 

วันที่.25.มกราคม.2563.ทำบุญอุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเอกาทศรถและพระสุพรรณกัลยานีที่หน้าตำหนักภักดีนเรศ.เวลา.17.00.น.และมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนบ้านบึงกระดานจำนวน.5.เครื่องพระครูเกษมวาปีนิสัยรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าอาวาสวัดบึงกระดาน โทร 081 973 2012

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts