พ.อ.สุรเทพ​ หนูแก้ว​ รอง ผบ.มทบ.42/รอง​ ผอ.รมน.จังหวัด​ ส.ข. ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ 2563 Happy Chinese New Year 2020

พ.อ.สุรเทพ​ หนูแก้ว​ รอง ผบ.มทบ.42/รอง​ ผอ.รมน.จังหวัด​ ส.ข. ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ 2563 Happy Chinese New Year 2020

 

เมื่อ 25 ม.ค.63, 1630 พ.อ.สุรเทพ​ หนูแก้ว​ รอง ผบ.มทบ.42/รอง​ ผอ.รมน.จังหวัด​ ส.ข. ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ 2563 Happy Chinese New Year 2020 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน โดยมีสมาคมสมาพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาหาดใหญ่ รับผิดชอบหลีกในการจัด และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครหาดใหญ่

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์และ โรงเรียนศรีนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนี้ ได้มีกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลาเข้าร่วมงาน และมีการแสดงจากประเทศจีนเข้าร่วมการแสดงด้วย

Related posts