สกลนคร…อบต.ขมิ้น สร้างบ้านมอบผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 2 หลัง(ชมคลิป)

สกลนคร…อบต.ขมิ้น สร้างบ้านมอบผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 2 หลัง

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 มกราคม 2563 นายวิศรุต แก้วฝ่าย นายก อบต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร เปิดเผยว่า วันนี้ อบต.ขมิ้นได้จัดทำพิธีมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 หลัง เป็นหลังที่ 152- 153 และวันนี้ได้ต้อนรับคณะของ ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ เลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและประธานมูลนิธิปิยะมิตร ,ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต และพันเอก (พิเศษ)หญิงกมลมาศ อุเทนสุต นายทหารนอกราชการปฎิบัติหน้าที่ปรึกษาโครงการบ้านประชาชน มณฑลทหารบกที่ 29 และที่ปรึกษาโรงพยาบาล(ค่ายกฤษสีวะรา จ.สกลนคร)พร้อมคณะ และให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบบ้านทั้งสองหลังดังกล่าว


หลังแรกมอบให้กับครบครัวของนางสาวยิ่ง สิงทุม (152)และสามี เป็นชาวบ้านพาน หมู่ที่ 8 ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร โดยนางสาวยิ่ง สิงทุม เป็นผู้ป่วยติดเตียงมากว่า 2 ปี มีสามีคอยดูแล ไม่สามารถข่วยตัวเองได้ ฐานะยากจน ลูกๆไปทำงานที่ต่างจังหวัดเพื่อส่งเงินมาช่วยเหลือครอบครัว
อีกรายเป็นผู้ยากไร้ อยู่ที่บ้านพานพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร เป็นของนางพัชรินทร์ จันทรรัตน์ มีฐานะยากจน เป็นผู้ยากไร้ อาศัยกับสามีและหลานชีวิตลำบาก


นายวิศรุต แก้วฝ่าย นายก อบต.ขมิ้นกล่าวว่าบ้านทุกหลังได้รับการสนับสนุนจากทางคณะของ ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ เลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเหล้าและมูลนิธิปิยะมิตร ตลอดจน พ.อ.(พิเศษ)หญิง กมลมาศ อุเทนสุต เป็นผู้ประสานและช่วยเหลือ เพื่อให้ชาวบ้านได้มีบ้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ซึ่งวันนี้ได้มีการสร้าง โดยเจ้าหน้าที่และช่างจาก อบต.ขมิ้น สนับสนุนดำเนินการ จึงขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่ร่วมสร้างสรรสิ่งดีแก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะชาว อบต.ขมิ้นต้องกราบขอบพระคุณทุกท่าน.


โดยเฉพาะกรณีของนางสาวยิ่ง สิงทุม ผู้ป่วยติดเตียง ป่วยมานานกว่า 3 ปี ครอบครัวไม่สามารถไปทำงานหรือปล่อยไว้ได้ ลูกๆต้องปล่อยไว้อยู่กับพ่อที่ต้องคอยดูแลตลอดเวลา ส่วนลูกก็ส่งเงินมาช่วยจุนเจือแต่ไม่ได้มาก และบ้านก็เก่าผุพัง ทางมูลนิธิปิยะมิตร และสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า สนับสนุนในด้านเงิน ส่วน อบต.ขมิ้นสนับสนุนด้านช่างแรงงาน จึงขอกราบขอพระคุณทุกภาคส่วนที่คอยช่วยเหลือ.


/////////////////ทีม ข่าว นสพ. คน นคร สกล…รายงาน

 

Related posts