รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุมชี้แจงแกนนำระดับตำบล พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 มุ่งเน้นในการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัย และเน้นการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุมชี้แจงแกนนำระดับตำบล พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 มุ่งเน้นในการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัย และเน้นการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่

 


​วันที่ 27 มกราคม 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิด การประชุมชี้แจงแกนนำระดับตำบล พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์และกำแพงเพชร เพื่อให้เกิดแนวป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด โดยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และส่งเสริมให้เกิดการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน มี นาย อรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับคณะ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​พรรคพลังประชารัฐ​ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 129 หมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 1,350 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาวลัยเจ้าพระยา อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

​ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า “รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เพื่อให้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 มุ่งเน้นในการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัย โดยในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เน้นการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการสร้างแนวป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ ใช้หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นฐานในการทำงาน ภายใต้แนวคิดพื้นที่ปลอดภัย ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้นำ และคนในหมู่บ้าน/ชุมชน การคิดวิเคราะห์ และดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจากหมู่บ้าน/ชุมชน นั้น ๆ พร้อมทั้งการหนุนเสริมบางประการของหน่วยงานภายนอก อาทิ ภาคราชการ เครือข่ายภาคประชาชน จะทำให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ดึงพลังชุมชนให้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”
โดยภายหลังจากเปิดการประชุมดังกล่าว มีพิธีมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดให้กับเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับตำบล จำนวน 129​ตำบล

Related posts