สกลนคร…ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร กำไร 204ล้านบาท

สกลนคร…ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร กำไร 204ล้านบาท

 


วันที่ 25 มกราคม 2563 นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นางวาสนา อาจทุมมา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ณ ห้องหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมจำนวน 297 ราย จากผู้แทนสมาชิกทั้งหมด 300 ราย โดยสหกรณ์มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี จำนวน 204,341,213.65 บาท

///?/นพรัตน์ …ข่่าว/ภาพ..ทีมข่าว นสพ.คน นคร สกล…รายงาน

Related posts