สกลนคร…ตรุษจีนยอดขายผลไม้วูบ แม่ค้าตลาดแคนตาลูปโอท้อป ริมทางบ้านบดมาดโอดซบเซา

สกลนคร…ตรุษจีนยอดขายผลไม้วูบ แม่ค้าตลาดแคนตาลูปโอท้อป ริมทางบ้านบดมาดโอดซบเซา

 


นายบุญร่วม สัพโส ประธานชมรมนักวิ่งสุริยะปฎิทิน (ภูเพ็ก)อดีต รอง.ผอ.โรงเรียนบ้านนาดีหนองไผ่ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เผยว่า หลังเกษียณราชการก็มาทำกิจกรรมค้าขายเป็นร้านโชว์ห่วยเพื่อพบปะผู้คนไม่ให้เงียบเหงาญาติๆส่วนหนึ่งมีอาชีพขายผลิตผลการเกษตร เช่นแตงโม แคนตาลูป เป็นต้น ที่ตลาดโอท้อปริมทางบ้านบดมาด เป็นตลาดพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรมีชื่อเป็นที่รู้จักมีเพิงค้าขายกว่าร้อยราย ปัจจุบันจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยทำให้ เกษตรกรที่นำแตงมาขาย หยุดกิจการชั่วคราว ทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ จำหน่ายได้น้อย ทำให้ขาดทุน บางรายเลิกค้าขาย หันไปทำนาและเกษตรอื่นที่ลงทุนน้อย และไม่เสี่ยงหากมีการปล่อยให้เกิดปัญหาแบบนี้ยาวนาน คาดว่าตลาดโอท้อปแห่งนี้ จะเหลือเกษตรกรผู้ค้าน้อยมาก


นางฝน แม่ค้าเพิงขายแตงโม และแตงแคนตาลูป ตลาดโอท้อปริมทางบ้านมดมาด เผยว่า ทุกปีช่วงตรุษจีนจะสั่งผลไม้ เช่นแตงโม แคนตาลูปลงครั้งละนับพันกิโล ในช่วงที่เป็นเทศกาลตรุษจีน ซึ่งมีลูกค้ามาสั่งไว้จำนวนมาก ปีนี้ ขายได้ไม่ถึงพันกิโล ซึ่งราคาแตงแคนตาลูปก้ไม่ได้ขึ้นราคา แต่ยังเป็นราคาเดิม สอบถามว่าปีนี้ยอดลูกค้าสั่งน้อยเพราะ ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการใช้จ่ายเงินทองต้องระมัดระวัง แม้จะเป็นแม้ค้าขายส้ม ผลไม้อื่นต่างก็บนกันว่าปีนี้ยอดขายตกวูบเกินครึ่ง บางรายคาดการผิด ทำให้ขายยากขาดทุนยับ หากภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ รัฐไม่มีการหาทางช่วยเหลือ เกษตรกรก็ลำบาก แน่ๆทุกวันนี้นี้มีแต่เสมอตัวละเสี่ยงไปทางขาดทุน ส่วนตนเองก็ต้องทนไปสักระยะดีแต่ว่า ทำนาและมีการค้าขายเสริม เท่านั้น”


////////////////ทีม ข่าว นสพ.คน นคร สกล…รายงาน

Related posts