ด่านจุดตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก – มาเลเซีย ตรวจเข้มคัดกรองคนเข้าออกประเทศสกัดเชื้อไวรัสโคโรน่า (ชมคลิป)

ด่านจุดตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก – มาเลเซีย ตรวจเข้มคัดกรองคนเข้าออกประเทศสกัดเชื้อไวรัสโคโรน่า

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานที่จุดผ่านแดนสุไหงโก-ลก – มาเลเซีย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่งานตรวจบุคคลและพาหนะ และแพทย์ ตม.จว.นราธิวาส ทำการตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร ประจำจุดตรวจผ่านแดนสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อสกัดกั้นบุคคลที่อาจจจะต้องสงสัยติดเชื้อโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 พร้อมแจกหน้ากากอนามัยและวิธีใช้อย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ซึ่งอาจจะติดต่อกันได้ โดยการสัมผัส หรือทางเดินหายใจทางอากาศ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคปอดอักเสบรุนแรง ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศจีนที่เมืองอู๋ฮั่น ประเทศจีน
ซึ่งหลังจากประเทศไทยพบมีผู้ป่วยชาวจีนติดเชื้อโคโรนาไวรัส เดินทางเข้าประเทศไทย จึงทำให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศเฝ้าระวังและตั้งจุดคัดกรองที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ โดยเน้นตรวจคัดกรองเข้มชาวจีนที่เดินทางมาจากเมืองอู๋ฮั่น ประเทศจีน


ซึ่งจุดผ่านแดนสุไหงโก-ลกมีประชาชนชาวไทยและชาวมาเลเซียรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไปเดินทางเข้า – ออกอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน และมีความเสี่ยงที่อาจจะมีบุคคลติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 เข้ามาภายในประเทศไทยได้ เจ้าหน้าที่มาทำการตรวจคัดกรองบุคคลเข้าออกประเทศ โดยจะทำการตรวจตลอดเวลาทุกวันทำการอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเข้ามาภายในประเทศไทยได้อย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ได้ประสานความร่วมมือไปยัง จนท.สาธารณสุข รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ในการช่วยกันเฝ้าระวังและคัดกรองโรคฯ ซึ่งจะทำให้ชายแดนทั้งสองประเทศปลอดจากเชื้อโคโรนาไวรัสได้ ซึ่งปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่ผ่านเข้า – ออกด่าน ตม.สุไหงโก-ลก ทุกคนเป็นอย่างดี และเข้าใจถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคนี้เป็นอย่างดี และต่างมีการป้องกันตนเองอย่างเต็มที่อีกด้วย

ข่าว/ แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส รายงาน

Related posts