ระยอง – วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “Top 10 Vocational College in ASEAN by 2025” (ชมคลิป)

ระยอง – วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “Top 10 Vocational College in ASEAN by 2025”

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในงานประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ 2025 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ณ ห้องประชุมปทุมราช ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โดยกิจกรรมในช่วงแรก เป็นการเฉลิมฉลองการผ่านการประเมินมาตรฐาน APACC ซึ่งเป็นมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับอาเซียน จนนำมาสู่การบรรลุวิสัยทัศน์เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นนำของประเทศ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีผ่านการประเมินในระดับเหรียญทอง ซึ่งถือเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศที่ผ่านมาตรฐานนี้

จากนั้นเป็นกิจกรรมประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ 2025 “Top 10 Vocational College in ASEAN by 2025” ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ต่อมาเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี กับ บริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ จำกัด โดยมี ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เป็นผู้แทนฝ่ายวิทยาลัยฯ และ คุณวุฒิชัย ชนปิยางกูร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ เป็นผู้แทนฝ่ายโรงไฟฟ้า เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง

และมี คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี คุณศิริเมธ ลี้ภากรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.BLCP ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ จำกัด คุณเกรียงไกร วามานนท์ และคุณรุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม เป็นสักขีพยาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “Top 10 Vocational College in ASEAN by 2025” โดยใช้แผนกลยุทธ์ 2 Excellent คือการเป็น Excellent Model School จัดการอาชีวศึกษาที่เป็นเลิศ และ Excellent Social Contribution การสร้างคุณค่าสู่สังคม ซึ่งกิจกรรมการลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ดังกล่าว

ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts