สาธารณสุขสระแก้ว จัดประชุมเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับมือไวรัสโคโรนา

สาธารณสุขสระแก้ว จัดประชุมเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมรับมือไวรัสโคโรนา

 

วันที่ 27 ม.ค. เวลา 13.30 น. ที่ห้องดอกปีบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อ.เมือง พญ.อรรัตน์ จันทร์เพ็ญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พร้อมแพทย์และพยาบาล เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดเชื้อและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (Lab)ในโรงพยาบาลทุกแห่ง ประชุมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ กำหนดแนวทางการคัดกรอง การวินิจฉัย การดูแลรักษา และการป้องกันการติดเชื้อกรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสระแก้ว

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เผยว่า สถานการณ์ของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่กำลังระบาดที่ประเทศจีน ณ ปัจจุบันมีรายงานผู้ป่วยทั่วโลก จำนวน 2,023 ราย ประเทศจีนพบผู้ป่วย 1,975 ราย ประเทศไทยมีรายงานพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจากต่างประเทศ 8 ราย สำหรับจังหวัดสระแก้ว ยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อ ที่ผ่านมาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอรัญประเทศได้ดำเนินมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าประเทศผ่านจุดผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1-25 มค.63 พบมีนักท่องเที่ยวสัญชาติจีนเดินทางผ่านแดนเข้ามาในประเทศไทย จำนวน 3,826 คน และในวันนี้มีขบวนแรลลี่เข้ามาจำนวน 7 คัน มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมากับขบวน 12 คน ก็ทำการตรวจคัดกรองอย่างใกล้ชิดและถี่ถ้วนก็ไม่พบผู้ติดเชื้อ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวอีกว่า สำหรับประชาชนทั่วไป ต้องเฝ้าระวังดูแลสุขภาพตนเอง ถ้ามีอาการไข้ มีอาการทางเดินหายใจ มีน้ำมูก ไอ จาม หอบเหนื่อย ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจทันที และที่สำคัญคืออย่าได้เข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง 14 เมืองของประเทศจีน รวมทั้งอย่าไปคลุกคลีกับผู้ป่วยและให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ เพื่อป้องกันการเกิดโรค.


รักพงษ์ กิตติวรเมธี/สระแก้ว 098-8291161

Related posts