ระยอง- เทศบาลตำบลทับมา สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อรับมือภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่

ระยอง- เทศบาลตำบลทับมา สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อรับมือภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2563 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา นำคณะผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน ร่วมประชุมกับหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดระยอง เพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ และรับทราบสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น พร้อมกับลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ เช่น คลอง สระน้ำ และบ่อน้ำต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเตรียมการรับมือภัยแล้งดังกล่าว

นายประเสริฐ กล่าวว่า ตามจังหวัดระยอง ได้มีหนังสือสั่งการจากส่วนกลางแจ้งมายังท้องถิ่นให้รับมือภัยแล้งในพื้นที่นั้น เทศบาลตำบลทับมา ได้มีการเตรียมความพร้อม โดยร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลงสำรวจพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งสระน้ำ ฝายกั้นน้ำ บ่อน้ำตื้น น้ำใต้ดินที่มีอยู่ทั้งหมด ก่อนจะมาเตรียมแผนรองรับฝนที่ทิ้งช่วงนานหลายเดือนดังกล่าวนี้ โดยแหล่งน้ำ สระน้ำตื้นเขิน คลองในพื้นที่ จะมีขุดลอก เพื่อให้มีการกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น รวมทั้งสำรวจถังน้ำในชุมชน เช่น วัดและโรงเรียน ศาลาชุมชนต่างๆ มีจุดบริการน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน อย่างไรก็ตามขอให้พี่น้องใช้น้ำอย่างประหยัด และเตรียมภาชนะหรือถังน้ำสำรอง หากประปาในพื้นที่มีปริมาณน้ำไหลน้อย…

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts