ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัด เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัด เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

 

วันที่ 28 ม.ค.63 พลเอกพีรพงษ์ เมืองบุญชู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 สำนักงานพัฒนาภาค 4 ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โดยมี พลตรีอนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วย พันเอกศักดาวุฒิ กุมารสิงห์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 สำนักงานพัฒนาภาค 4 ให้การต้อนรับ ร่วมกับกำลังพลของหน่วย


โดย พลเอกพีรพงษ์ เมืองบุญชู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ประชุมรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2563 และสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 สำนักงานพัฒนาภาค 4 พร้อมทั้งให้โอวาทและพบปะกำลังพล เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ และให้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ มีความปลอดภัย อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพ จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มแม่บ้านนัดฆอมิส 2.กลุ่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 3.กลุ่มโรตีโบราณ 4.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 สำนักงานพัฒนาภาค 4 ได้ให้การสนับสนุนเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามนโยบายผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ว่า ” ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา ”


//////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

Related posts