โรงเรียนสวนหม่อนเมืองโคราช ทำงานเชิงรุก ตื่นตัว ตรวจสอบคัดกรอง เฝ้าระวังโคโรนา ก่อนเข้าเรียน

โรงเรียนสวนหม่อนเมืองโคราช ทำงานเชิงรุก ตื่นตัว ตรวจสอบคัดกรอง เฝ้าระวังโคโรนา ก่อนเข้าเรียน

 

 

ที่โรงเรียนสวนหม่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 ม.ค.63 เวลา06.30 น นายเสน่ห์ สุขนาคินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนหม่อนพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการคัดกรองเด็กนักเรียน ที่บริเวณหน้าประตูโรงเรียน โดยการนำเครื่องวัดอุณหภูมิมาวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้กับนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนเพื่อเป็นการคัดกรองการเฝ้าระวังโรคหวัดต่างๆเนื่องจากช่วงนี้มีการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ทางโรงเรียน เกิดความตื่นตัวให้ความสำคัญในการดูแลรักษาบุตรหลานรวมทั้งนำเจลล้างมือและสวมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมทั้งให้ความรู้ก่อนเข้าห้องเรียน


นายเสน่ห์ สุขนาคินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนหม่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ตามที่นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได้สั่งการให้กำชับเฝ้าระวังและป้องกันในเรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทางโรงเรียนสวนหม่อน ได้ให้ความสำคัญ ดำเนินการคัดกรองเด็กนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนและในห้องเรียน ทั้งให้ความรู้หน้าเสาธงพร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้กับนักเรียนเบื้องต้น ถือว่าเป็นการช่วยในการเฝ้าระวังให้อีกทางหนึ่ง และในช่วงนี้มีความจำเป็นที่โรงเรียนต้องเฝ้าระวัง การที่มีนักเรียนป่วย หรือเจ็บป่วย ถ้าพบนักเรียนต้องสงสัย มีอาการไข้ขึ้นอย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศีรษะและลำตัว มีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบพาไปพบแพทย์ทันที

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา

Related posts