สกลนคร..เชิญพวงดอกไม้พระราชทาน

สกลนคร..เชิญพวงดอกไม้พระราชทาน

 

วันที่ 27 มกราคม 2563 นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นางรุ่งทิวา อุปพงษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส พร้อมด้วย นางสาวอรพิน เรืองสวัสดิ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเชิญพวงดอกไม้พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชศรัทธา และทรงระลึกถึง พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฎ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) โดยมีพระราชประสงค์ให้จัดพวงดอกไม้พระราชทานมาถวายเป็นพุทธบูชาทุกเดือน ณ เทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์ วัดถ้ำขาม บ้านคำข่า ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร…

////นพรัตน์ ..ข่าว/ภาพ…ทีมข่าว นสพ.คน นคร สกล…รายงาน

Related posts