สกลนคร…พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ฯ

สกลนคร…พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ฯ

 


วันที่ 28 มกราคม 2563 นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสุระศักดิ์ บุญชาญผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสกลนคร พร้อมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ทั้งคณะ ร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์จำนวน 4 แห่ง โดยแบ่งเป็นเงินกู้โครงการปกติ 2 แห่ง จำนวน 1,800,000 บาท และเงินกู้โครงการพิเศษ 2 แห่ง จำนวน 3,700,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,500,000บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

///?นพรัตน์…ภาพ/ข่าว …ทีมข่าว นสพ.คน นคร…รายงาน

Related posts