พ.อ.​สุรเทพ หนูแก้ว รอง​ ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด​ ส.ข.(ท) ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันชกมวย ศึกวันทรงชัยสัญจร มหากุศลชายแดนใต้ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน

พ.อ.​สุรเทพ หนูแก้ว รอง​ ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด​ ส.ข.(ท) ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันชกมวย ศึกวันทรงชัยสัญจร มหากุศลชายแดนใต้ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน

 

เมื่อ 27 ม.ค.​63, 1930 พ.อ.​สุรเทพ หนูแก้ว รอง​ ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด​ ส.ข.(ท) ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันชกมวย ศึกวันทรงชัยสัญจร มหากุศลชายแดนใต้ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน โดยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน เพื่อรักษาศิลปะการต่อสู้ของประเทศไทย และสร้างบรรยากาศของการส่วนร่วม ซึ่งบริษัท วันทรงชัย จำกัด ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม โดยมี พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ เป็นประธาน ณ สนามมวยนานาชาติหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts