โรงเรียนวัดสระแก้วโคราช คุมเข้ม เฝ้าระวังโคโรนา สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง

โรงเรียนวัดสระแก้วโคราช คุมเข้ม เฝ้าระวังโคโรนา สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง

 


ที่โรงเรียนวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 ม.ค.63 เวลา06.30 น นายอุทิศ โทแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้วพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการคัดกรองเด็กนักเรียน ที่บริเวณหน้าประตูโรงเรียน โดยการนำเครื่องวัดอุณหภูมิมาวัดร่างกาย ให้กับนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนเพื่อเป็นการคัดกรองการเฝ้าระวัง เนื่องจากช่วงนี้มีการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนาพร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เพื่อเป็นสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ในการป้องกันการติดต่อรวมถึงวางมาตรการคุมเข้ม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำมา


นายอุทิศ โทแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้วอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ตามที่นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได้สั่งการให้กำชับเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในโรงเรียนตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้ง เบื้องต้น ได้วางมาตรการดังนี้ วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนี้


1. ดื่มน้ำอุ่น เมื่อรู้สึกกระหายน้ำ (เด็ก 30 – 50 ซีซี, ผู้ใหญ่ 50 – 80 ซีซี)
2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม
3. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
4. สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน
5. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว


6. หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย
7. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ
8. ห้ามรับประทานของดิบ รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีสารอาหารครบถ้วน
9. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ
10. หากพบนักเรียนมีอาการไข้ขึ้นอย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศีรษะและลำตัว มีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบพาไปพบแพทย์ หรือโทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา

Related posts