สกลนคร.. ตรวจสอบเข้าเก็บข้อมูลกลุ่มอาชีพ การดำเนินงาน เพื่อพัฒนา

สกลนคร.. ตรวจสอบเข้าเก็บข้อมูลกลุ่มอาชีพ การดำเนินงาน เพื่อพัฒนา

 


นายนพรัตน์ ไชยอิ่นคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ (วันที่ 28 มกราคม 2563 ) นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางอรณิชชา นามวงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ นายอภิศักดิ์ แสนเสน ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ และนางสาวอัจฉริยา อินธิแสน ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ บุคลากรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมเก็บข้อมูลทั่วไป และรายงานการดำเนินงานกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร มีจำนวน 16 กลุ่ม มีการเก็บข้อมูลของกลุ่มอาชีพ ในเรื่องของทุนดำเนินงาน หนี้สิน เงินฝาก และจำนวนสมาชิกที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้เป็นข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มต่อไป


/////// นพรัตน์ …ภาพ/ข่าว ทีม ข่าว นสพ. คน นคร สกล…รายงาน

Related posts