ผู้ว่านราฯสั่งกำชับด่านชายแดนทั้ง3ด่าน ตรวจเข้มโคโรนา สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวมาเลเซีย

ผู้ว่านราฯสั่งกำชับด่านชายแดนทั้ง3ด่าน ตรวจเข้มโคโรนา สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวมาเลเซีย

 

 


วันนี้ 29 ม.ค. 63 ที่ด่านศุลกากรตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นายเอกรัตน์ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดทำเรือเมล์ตากใบ-ตุมปัด โดยมีพลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ต่วนมูฮัมหมัด สุกรี หัวหน้าด่านศุการกรด่านปะรังกูบู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย นายอติสันต์ ภูวพิพัฒนวงศ์ นายด่านศุลกากรตากใบ นายมะยูโข๊ะ มะ อิหม่ามมัสยิดอิอซาน และหัวหน้าส่วนราชการ ด้วยหน่วยงาน CIO


นายอติสันต์ ภูวพิพัฒนวงศ์ นายด่านศุลกากรตากใบ กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้สำคัญของประเทศ/ มีพรมแดนติดกับเมืองตุมปัต / รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รัฐบาลกำหนดให้พื้นที่ 5 ตำบล 5 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งอำเภอตากใบ เป็นหนึ่งในนั้น จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสอย่างก้าวกระโดด ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ด่านศุลกากรตากใบ พร้อมด้วยหน่วยงาน CIO ในฐานะหน่วยงานหลักที่อยู่ประจำพรมแดนตากใบ เห็นถึงความสำคัญในการดำเนินนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยเฉพาะตามแนวทางการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

อำเภอตากใบด้วยมาตรการการบริหารจัดการตามแนวชายแดนให้ถูกต้องตามหลักสากลและอำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่ผ่านเข้าออก ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีบูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคงพัฒนาพื้นที่และจัดระเบียบแนวเขตแดนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปากประตูประเทศให้มีความสวยงาม เพื่อรองรับการขยายตัว ทั้งในมิติด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและด้านการท่องเที่ยว ดังนั้น การเปิดบริการท่าเรือเมล์ข้ามฟากระหว่างตากใบ กับ ตุมปัต รัฐกลันตัน จะเป็นช่องทางการรองรับการเดินทางเชื่อมโยงของประชาชนทั้งสองประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การผ่านเข้า-ออกของประชาชนทั้งสองประเทศเป็นไปตามระบบสากล ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้สามารถใช้มาตรการควบคุมโรค ผ่านช่องทางการเข้าออกตามกฎอนามัยโลก ของ WHO


ด้านนายเอกรัตน์ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์หลังจากพบว่ามีการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ประเทศไทยเรามีการรณรงค์ป้องกันอย่างเต็มที่สำหรับนราธิวาสมีด่านทั้งหมด 3 ด่านมีสนามบิน 1 แห่ง ด่านสุไหงโก-ลก ด่านตากใบ ด่านบูเกะตา ทุกด่านจะมีจุดคัดกรอง ถ้าหากมีพี่น้องเดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย หากว่าพบเจอก็จะมีการตรวจแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่นและเมืองที่มีการระบาด หลีกเลี่ยงแหล่งชุมชนหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ป้องกัน

โดยการใส่หน้ากากป้องกันแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดการค้ามีชีวิตการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วยหรือตาย มั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ด้วยสบู่และน้ำดื่มแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตาจมูกปากโดยไม่จำเป็น แนะนำให้กินร้อนช้อนกลางล้างมืออย่างเคร่งครัด หากมีอาการไข้มีอาการระบบทางเดินหายใจเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจเหนื่อยหอบให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางเนื่องจากหากมีอาการภาวะแทรกซ้อนรุนแรงปอดบวมอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

#### แมะอานิง สะอะ /ข่าว นราธิวาส

Related posts