พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) บูรณาการจัดการซักซ้อม แผนเผชิญเหตุ รปภ.เมืองสงขลา ประจำเดือน ม.ค.63

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) บูรณาการจัดการซักซ้อม แผนเผชิญเหตุ รปภ.เมืองสงขลา ประจำเดือน ม.ค.63

 

เมื่อ 28 ม.ค.63, 1400
พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) บูรณาการจัดการซักซ้อม แผนเผชิญเหตุ รปภ.เมืองสงขลา ประจำเดือน ม.ค.63 ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติของทุกภาคส่วนทั้ง พลเรือน ตำรวจ ทหาร และภาคเอกชน ในการคลี่คลายสถานการณ์เกิดขึ้นให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ด้วยการประสานสอดคล้อง และสร้างความเชื่อมั่นของแก่ทุกภาคส่วน โดยมี นายสมหวัง เรืองเพ็ง รอง ผวจ.ส.ข./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(พร.) เป็นประธาน ณ พื้นที่ 5 ไร่ (ลานคนเมือง) อ.เมือง จ.สงขลา

Related posts