สกลนคร….สำรวจข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ

สกลนคร….สำรวจข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ

 


วันที่ 29 มกราคม 2563 นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร กล่าวว่าได้มอบหมายให้ บุคลากรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยม และสำรวจข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ บ้านม่วง บ้านขาไก่ ตำบลนาโพธิ์ บ้านนาดี บ้านโพนแพง ตำบลโพธิ์ไพศาล บ้านหนองหอย ตำบลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อนำข้อมูลในด้านทุนดำเนินงาน หนี้สิน เงินฝาก และจำนวนสมาชิก ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรวบรวมรายงานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ และใช้เป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานต่อไป

/////นพรัตน์ …ภาพ/ข่าว…ทีม ข่าว นสพ. คน นคร สกล…รายงาน

Related posts