สกลนคร…..สหกรณ์ ออมทรัพย์ มทบ 29 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กำไร 4.5ล้าน

สกลนคร…..สหกรณ์ ออมทรัพย์ มทบ 29 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กำไร 4.5ล้าน

 


วันที่ 29 มกราคม 2563 นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เผยว่าได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 โดยนางสาวธัญญวดี สุริรมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และนางวาสนา อาจทุมมา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 29 จำกัด ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย มณฑลทหารบกที่ 29 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกเข้าประชุมจำนวน 160 ราย จากสมาชิกทั้งหมด 423 ราย โดยสหกรณ์มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ จำนวน 4,514,907.80 บาท

///นพรัตน์ ..ข่าว/ภาพ..ทีมข่าว..นสพ.คน นคร สกล..รายงาน..

Related posts