ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒศิษย์เอกหลวงปู่สรวงนั่งปรกพุทธาภิเษกรูปเหมือนหลวงปู่อ่อน ระดมทุนหาปัจจัยสนับสนุนการก่อสร้างหลวงพ่อพระใหญ่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนา (ชมคลิป)

ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒศิษย์เอกหลวงปู่สรวงนั่งปรกพุทธาภิเษกรูปเหมือนหลวงปู่อ่อน ระดมทุนหาปัจจัยสนับสนุนการก่อสร้างหลวงพ่อพระใหญ่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนา

 

 

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ซึ่งเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน เปิดเผยว่า ตนได้เดินทางไปร่วมในพิธีพุทธาภิเษกรูปเหมือนและเหรียญหลวงพ่อพระครูรัตนกิจโกศล (หลวงปู่อ่อน อินทปัณโญ) ที่วัดธรรมวงศา บ้านระเวียง ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โดยมี พระศาสนโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธ.) เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี จ.นครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และคณะสงฆ์ประกอบด้วย พระเทพรัตนดิลก เจ้าคณะ จ.นครราชสีมา (ธ.) เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระราชวิสุทธิมุณี เจ้าคณะ จ.สุรินทร์ (ธ.) เจ้าอาวาสวัดเขาศาลา อตุลฐานะจาโร พระครูบุญเขตวรคุณ เจ้าคณะ อ.รัตนบุรี เจ้าอาวาสวัดอิสาณนาวอง พระครูศรีปริยัติวราภรณ์ เจ้าคณะ อ.โนนนารายณ์ เจ้าอาวาสวัดปราสาทขุมดิน ประกอบพิธีนั่งปรก โดยมี นายณัฏฐ์กร ศิริผ่องแผ้ว นายอำเภอโนนนารายณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและมี นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี พร้อมด้วย นายพัฒนา แสงเทพ กำนัน ต.ระเวียง นายสุทัศน์ กลั่นแก้ว คหบดี อ.โนนนารายณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 หมู่ 6 หมู่ 11 และหมู่ 12 ต.ระเวียง นำคณะพุทธศาสนิกชนร่วมกันแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรมร่วมในพิธีจำนวนมาก

นายสุทัศน์ กลั่นแก้ว คหบดี อ.โนนนารายณ์ กล่าวว่า เนื่องด้วยทางวัดธรรมวงศา บ้านระเวียง ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ ประกอบด้วย เจ้าอาวาสและพระสงฆ์สามเณรในวัดรวมไปถึงผู้นำหมู่บ้าน ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.และชาวบ้านทุกคน รวมถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้มีการประชุมและปรึกษาหารือกันและมีความเห็นว่า ให้มีการจัดงานพุทธาภิเษกรูปเหมือนและเหรียญหลวงพ่อพระครูรัตนกิจโกศล (หลวงปู่อ่อน อินทปัณโญ) และมีการบวชเนกขัมมะ (ชีพราหมณ์) เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา เสริมสร้างบุญบารมีให้กับตนเองและครอบครัว ดังนั้น จึงได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น เพื่อเป็นการระดมทุนหาปัจจัยในการสนับสนุนการก่อสร้างหลวงพ่อพระใหญ่ขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมะบูชา สังฆะบูชา และเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพรสืบต่อไป

นายพัฒนา แสงเทพ กำนัน ต.ระเวียง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีบวชเนกขัมมะ (บวชชีพราหมณ์) พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ – สามเณร การประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์ การประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลภายในพระอุโบสถของวัดธรรมวงศา และการบวงสรวงรูปเหมือนของหลวงพ่อพระครูรัตนกิจโกศล (หลวงปู่อ่อน อินทปัณโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมวงศา ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนชาว ต.ระเวียงและ ชาว อ.โนนนารายณ์ เป็นอย่างมาก โดยมีพุทธศาสนิกชนชาว ต.ระเวียงและจากทุกหมู่บ้านในเขต อ.โนนนารายณ์มาร่วมในพิธีที่สำคัญและยิ่งใหญ่นี้เป็นจำนวนมาก และได้เงินทุนจำนวนหนึ่งจากการให้เช่าบูชาวัตถุมงคลซึ่งจะได้นำเอาไปใช้การก่อสร้างหลวงพ่อพระใหญ่ต่อไป/////////

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ. ศรีสะเกษ

Related posts