สกลนคร…จัด”กีฬาเปตองสัมพันธ์”ระหว่างหน่วยงานกระทรวงเกษตรในจังหวัดสกลนคร

สกลนคร…จัด”กีฬาเปตองสัมพันธ์”ระหว่างหน่วยงานกระทรวงเกษตรในจังหวัดสกลนคร

 

นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน โดยแบ่งสายการแข่งขันให้แต่ละหน่วยงานผลัดกันเป็นทีมเหย้าและทีมเยือน จนครบทุกหน่วยงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ และส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง โดยการแข่งขันกีฬาเปตองที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นการแข่งขันระหว่างทีมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร กับทีมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ณ สนามเปตองสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

/ นพรัตน์…ภาพ/ข่าว …ทีมข่าว นสพ.คน นคร สกล…รายงาน

Related posts