ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที 10 (ชมคลิป)

ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที 10

 

ณ.ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดีเดินทางมาเยียมเยืยนครูและนักเรียนทีร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสร่วมกิ่งกาชาดอำเภอแว้งจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตใหม่ในส่วนภูมิภาคทั่วจังหวัดให้ มีปริมาณพอเพียงสำหรับผู้ป่วยและผู้ทีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นทีจังหวัดชายแดนภาคใต้


ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง ในฐานะตัวแทนสภากาชาดไทยในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนสภากาชาดไทยออกหน่วยรับบริจาคโลหิตทั้งในและนอกสถานที่ และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมมูลนิธิ ชุมชน ประชาชนและนักเรียน ทั่วไปได้ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความตั้งใจมุ่งมั่นในการทำความดีเพื่อสังคมอีกด้วย


/////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

Related posts