พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) หน.คณะตรวจเยี่ยม พร้อมด้วย ชุด ประเมินผล การปฏิบัติการตามแผนแม่บทฯ ของ ศปป.4

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) หน.คณะตรวจเยี่ยม พร้อมด้วย ชุด ประเมินผล การปฏิบัติการตามแผนแม่บทฯ ของ ศปป.4

 

เมื่อ 31 ม.ค.63, 1000 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) หน.คณะตรวจเยี่ยม พร้อมด้วย ชุด ประเมินผล การปฏิบัติการตามแผนแม่บทฯ ของ ศปป.4 โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง พลเรือน ตำรวจ และทหารเข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อบูรณาการแผนงาน/คน/งบประมาณ ให้เกิดการประสานสอดคล้องกัน ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้

ทั้งนี้ ยังได้นำความห่วงใยของพล.ท.พรศักดิ์ พลูสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ต่อประชาชนที่เข้าไปหาของป่า ที่อาจจะก่อให้เกิดการเข้าใจผิดของ ชป.จรยุทธ์ ในการนี้ ยังได้รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และมอบเครื่องดื่ม/อาหารว่าง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมี นายสมเกียรติ ประสมสุข หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.2 (นาทวี) อ.นาทวี จ.สงขลา และนาย ชาญชัย กิจศักดาภาพ ผอ.ศูนย์ป่าไม้สงขลา ให้การต้อนรับ

Related posts