“พช. สุโขทัย ดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน พลัง อาสาพัฒนาชุมชน สร้างสุขสู่ชุมชน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง “นำสู่ ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

“พช. สุโขทัย ดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน พลัง อาสาพัฒนาชุมชน สร้างสุขสู่ชุมชน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง “นำสู่ ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

 


วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตำบลบ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย

1.นายพิษณุ รอดเพชร์ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศ นำกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
2.ประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย นายวีระ พันธ์ชัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
3.นายบรรพจน์ จันทร์งาม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ เป็นประธานการดำเนินงานในพิธีสงฆ์ และเป็นตัวแทนรับมอบเงินทอดผ้าป่าฯ เพื่อนำเข้าสมทบทุนชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
4.ประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 18 ราย
5.ผู้นำนำอาสาพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) การปลูกป่า และสร้างแนวกันไฟ
6.กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี


สำหรับโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีจิตใจเสียสละเข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการประสานการทำงานระหว่างผู้นำ องค์กรชุมชน และภาคีการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงพลังของอาสาพัฒนาชุมชนถึงความพร้อมในการเสียสละเพื่อพัฒนาชุมชน และเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ที่ปฏิบัติงานดีเด่น รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างอาสาพัฒนาชุมชน ในแต่ละอำเภออีกด้วย
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ อสพ.รวมจำนวนกว่า 200 คน

Related posts