โรงเรียนบ้านลานตาเมือง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย พัฒนาโรงเรียนได้เป็นเลิศ ซึ่ง นายถวิล สารใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานตาเมือง อำเภอทุ่งเสลียม จังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะครูและผู้ปกครอง นักเรียนทั้งศิษย์เก่า และกรรมการสถานศึกษา ฯตลอดจนบุคลากรกองทุนหมู่บ้าน ประชาชนหมู่ 6- 7และพระสุทิน (วัดลานตาเมือง)ที่ให้ความเมตตา ร่วมสานแรงใจ ร่วมก้วยช่วยกันบริจาคเงินซื้อเก้าอี้ไว้ประจำโดมอเนกประสงค์ จำนวน 290ตัว ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมาณ โอกาสนี้

โรงเรียนบ้านลานตาเมือง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย พัฒนาโรงเรียนได้เป็นเลิศ ซึ่ง นายถวิล สารใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานตาเมือง อำเภอทุ่งเสลียม จังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะครูและผู้ปกครอง นักเรียนทั้งศิษย์เก่า และกรรมการสถานศึกษา ฯตลอดจนบุคลากรกองทุนหมู่บ้าน ประชาชนหมู่ 6- 7และพระสุทิน (วัดลานตาเมือง)ที่ให้ความเมตตา ร่วมสานแรงใจ ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคเงินซื้อเก้าอี้ไว้ประจำโดมอเนกประสงค์ จำนวน 290ตัว ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมาณ โอกาสนี้

 

Related posts