ผบช.ภ.5 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ สภ.เมืองพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

ผบช.ภ.5 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ณ สภ.เมืองพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

 

2 ก.พ.63 เวลา 11.15 น.  พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ได้เดินทางมาตรวจราชการ สภ.เมืองพะเยา จ.พะเยา พบ พ.ต.อ.ยุทธนา แก่นจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.พะเยา, พ.ต.อ.บวร ไชยคำ ผกก.สภ.เมืองพะเยา, พ.ต.ท.ภาสวินท์ แก้วต่าย รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพะเยา ได้รายงานการปฏิบัติของสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มอบนโยบายการปฏิบัติดังนี้

1. ให้หัวหน้าหน่วยประชุมชี้แจงให้ ตร.ในสังกัดทราบและเข้าใจถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล, ตร. และ ภ.5 โดยต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จริงจัง เป็นรูปธรรม
2. การยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ ให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการให้บริการประชาชน ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สร้างจิตสำนึกในการบริการ การใช้กิริยาวาจาสุภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธา และมีทัศนคติที่ดีต่อตำรวจและองค์กรตำรวจโดยรวม


3. การป้องกันปราบปราม การค้ามนุษย์ อาชญากรรมเด็ก เยาวชน สตรี สถานบันเทิง แหล่งอบายมุข และแหล่งมั่วสุมที่ทำให้เด็ก เยาวชน มีพฤติการณ์เสี่ยงในการกระทำความผิด ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง
4. การสืบสวน ปราบปราม จับกุมยาเสพติด ให้เน้นการขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการ ให้ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการสืบสวนปราบปรามและขยายผล อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการตรวจยึดและอายัดทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ พ.ศ.2534 และ กฎหมายฟอกเงิน


5. กำชับการกวดขันวินัยจราจร และการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง อย่างจริงจัง พฤติกรรม“เด็กแว้น” ที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ และการแข่งรถในทาง อย่าให้มีในพื้นที่โดยเด็ดขาด
6. กำชับการรายงานเหตุหรือคดีสำคัญ คดีน่าสนใจ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามที่ได้สั่งการไว้แล้ว โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมกำกับดูแลรับผิดชอบพื้นที่ ให้รีบรายงานเหตุการณ์ให้ทราบทันที อย่าให้เกิดข้อบกพร่อง


7. ให้ควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ ในการแต่งกาย เครื่องแบบ ทรงผม และการฝึกท่าพระราชทาน รวมทั้งให้มีความสามัคคีในหน่วย
8. ให้กำหนดแผนมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะ ในการเดินทางมา ปฏิบัติราชการ จว.พะเยา ในวันที่ 5 ก.พ. 63 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Related posts