กองทัพภาคที่ ๓ จัดงาน “วันทหารผ่านศึก”

กองทัพภาคที่ ๓ จัดงาน “วันทหารผ่านศึก”

 


พลตรี พิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมกล่าวคำสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์วีรไทย และพิธีบำเพ็ญกุศล ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.


“วันทหารผ่านศึก” ตรงกับวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจาก หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ หรือหลัง สงครามมหาเอเชียบูรพา สิ้นสุดลง มีทหารไทยจำนวนมากที่ถูกปลดประจำการ จึงได้มีเสียงเรียกร้องขอให้ทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ทหารเหล่านั้น ดังนั้น ในปีพุทธศักราช๒๔๙๐ กระทรวงกลาโหมอันเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง จึงได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ทหารที่กลับจากปฏิบัติการรบ และช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในการรบ

ต่อมากระทรวงกลาโหมได้เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้ง “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” ขึ้น โดยได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาล และได้มีการประกาศไว้ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑ จึงได้ยึดเอาวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึกมาถึงทุกวันนี้ โดยมี “ดอกป๊อปปี้” สีแดง นั้น เป็นสัญลักษณ์แทน ทหารผ่านศึก ผู้พิทักษ์รักษาประเทศชาติให้มีเอกราชอธิปไตย สีแดงของดอกป๊อปปี้ คือ เลือดของทหารที่ได้หลั่งชโลมแผ่นดินไว้ด้วยความกล้าหาญ เสียสละอันสูงสุด ดังนั้นวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่เราทั้งหลายจะได้เห็นดอกป๊อปปี้บานสะพรั่งไปทั่วราชอาณาจักร


กองทัพภาคที่ ๓ โดยมณฑลทหารบกที่ ๓๙/สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตพิษณุโลก จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลา และพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อรำลึกถึงวีรกรรม คุณงามความดี และเชิดชูเกียรติของเหล่าทหารกล้า พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้พลีชีพ ในการปกป้องความเป็นเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้ ให้คงอยู่ตราบจนทุกวันนี้ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ ๓ มอบเกียรติบัตรแก่ทหารผ่านศึกดีเด่นและเกษตรกรทหารผ่านศึกดีเด่น


ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts