!!! สภ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

!!! สภ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

 

…เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563เวลา08.00น. พ.ต.ท.วานิต ดอกผึ้ง สวป.สภ.สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ได้นำข้าราชการตำรวจในปกครอง เข้าแถวเคารพธงชาติกล่าวคำปฏิญาณตนกล่าวอุดมคติตำรวจ และอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมพร้อมได้ชี้แจงข้อราชการมอบนโยบายภาระกิจชี้แนะแนวทางการปฏิบัติการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจให้กับข้าราชการตำรวจ และนำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดส่วนอาคารเรือนไทยทรงปั้นหยา ขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและมีต่อเนื่อง

### ทีมข่าวภูไท สุโขทัยออนไลน์ (ประจำอำเภอสวรรคโลก)/รายงาน

Related posts