นายกรัฐมนตรี สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และป้องกันเชื้อ ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019

นายกรัฐมนตรี สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และป้องกันเชื้อ ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019

 


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ และ เตรียมความพร้อมในการป้องกัน ควบคุม และ แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5 และแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ศูนย์ปฏิบัติการ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พร้อมกับส่งสัญญาณการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ


สำหรับจังหวัดนราธิวาส มีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าประชุม ที่ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5 มีสาเหตุเกิดจากยานพาหนะจำนวนมาก ปัญหารถติด การเผาในที่โล่ง การก่อสร้าง และจากภาคอุตสาหกรรม ที่ประชุมได้รับฟังมาตรการแก้ปัญหาของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งการสร้างความเข้าใจ ขอความร่วมมือลดการใช้ยานพาหนะ ลดการเผา การบังคับใช้กฎหมาย รถที่ใช้ต้องผ่านการตรวจสภาพ ใช้รถไฟฟ้า รณรงค์ใช้น้ำม้นไบโอดีเซล B10 B20 โดยเฉพาะรถยนต์ราชการต้องใช้เป็นตัวอย่าง ลดการเผาวัชพืช เป็นต้น


นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด บูรณาการกับทุกหน่วยงาน แก้ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง และ ไวรัสโคโรน่า ที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ด้วยการสร้างความเข้าใจ สร้างความร่วมมือกับประชาชน ให้เชื่อมั่นในระบบที่ราชการดำเนินการ ไม่ตื่นตระหนก ทำการป้องกัน ปราบปราม และบังคับใช้กฏหมาย ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากต่างประเทศต่อการแก้ปัญหาไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่วนกรณีมีคนสร้างข่าวลือ เฟคนิวส์ ยุยงปลุกปั่น ถือว่าไม่รักชาติ ขอให้ดำเนินการตามกฎหมาย
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแล ป้องกัน เผยแพร่ข่าวดี อธิบาย สร้างความเข้าใจเรื่อง ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่วนเรื่องสภาพอากาศ จังหวัดนราธิวาส มีคุณภาพอากาศดี ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดูแล สำนักงานอุตสาหดนมจังหวัด ดูแลโรงงาน ส่วนสำนักงานขนส่งจรงหวัดแก้ปัญหารถควันดำ เป็นต้น

#### แมะอานิง สะอะ / ข่าว นราธิวาส รายงาน

Related posts