พิธีเวียนเทียน และการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

พิธีเวียนเทียน และการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

 


วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 2563 คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยจัดกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีเวียนเทียน และการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ณ พุทธมณฑลเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สามเณรนักเรียน โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช โรงเรียนวัดจันทร์วิทยา โรงเรียนวัดธรรมจักรวิทยา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts