กกต.สุโขทัย มอบสิ่งของให้กาชาด วันรวมน้ำใจให้กาชาด…

กกต.สุโขทัย มอบสิ่งของให้กาชาด วันรวมน้ำใจให้กาชาด…

 


วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย นำโดย พันโทสยามรัฐ สุทธรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบสิ่งของ “วันรวมน้ำใจให้กาชาด” ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

Related posts