สุโขทัย จัดงานวัน อสม.ที่ อำเภอบ้านด่านลานหอย

สุโขทัย จัดงานวัน อสม.ที่ อำเภอบ้านด่านลานหอย

 

เมื่อวันที่5 กุมภาพันธ์ 2563 นายเอนก สุขสัมพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (ด้านบริหาร) ได้เป็นประธานเปิดงาน วัน อสม.อำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและส่งเสริมให้ อสม.ได้รวมพลังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประขาชนชาวสุโขทัย โดยมี นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย นายมนัส อินชาญ สาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย คณะเจ้าหน้าที่ และ อสม.กว่า 1000 คน เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้และได้มีการจัดกิจกรรมการสอนล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคจากไวรัสโคโรน่า ให้กับ อสม.อีกด้วย

Related posts