นางวชิราภรณ์ น้อยยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก นำนางสาวพิษณุโลก ประจำปี 2563 มาแนะนำและขอบคุณ

นางวชิราภรณ์ น้อยยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก นำนางสาวพิษณุโลก ประจำปี 2563 มาแนะนำและขอบคุณ

 

นางวชิราภรณ์ น้อยยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก นำนางสาวพิษณุโลก ประจำปี 2563 มาแนะนำและขอบคุณกับ พ.อ.อ.นพดุลย์ ใจอารีย์ นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนพิษณุโลก ที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆ ของจังหวัดพิษณุโลกด้วยดีเสมอมา พร้อมด้วยนายธนกฤต ฉัตรกิตติชัย เลขานุการสมาคมสมาพันธ์ฯ ณ สมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนพิษณุโลก เมื่อ 13 ก.พ. 63 เวลา 13.40 น.

 

Related posts