ศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรม มนต์รักสตรอเบอร์รี่ จดทะเบียนให้กับคู่สมรสชาวกะเหรี่ยง ในวันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์)

ศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรม มนต์รักสตรอเบอร์รี่ จดทะเบียนให้กับคู่สมรสชาวกะเหรี่ยง ในวันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์)

 

วันนี้ (14 ก.พ. 63) เวลา 11.30 น. ที่เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรม มนต์รักสตรอเบอร์รี่ครั้งที่ 3 ในการจดทะเบียนให้กับคู่สมรสชาวกะเหรี่ยงโปว์ ในวันแห่งความรัก หรือ วันวาเลนไทน์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนภาคีเครือข่าย ชาวกระเหรี่ยงหลายชาติพันธุ์ ทั้ง กระเหรี่ยงโปว์ ละว้า ขมุ ร่วมเป็นสักขีพยานความรักในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อมอบความรัก และสร้างความสุขให้กับชาวกระเหรี่ยง ในเทศกาลแห่งความรัก วันวาเลนไทน์ รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ ตลอดจนส่งเสริมด้านการตลาดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรสตรอเบอร์รี่แก่นมะกรูด และส่งเสริมอัตลักษณ์ ศิลปะ หัตถกรรม ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่า

เพื่อให้ราษฎรบนพื้นที่สูงมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ สอดคล้องกับภูมิสังคม ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ราษฎรบนพื้นที่สูง ทั้ง 3 พื้นที่ คือ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย อำเภอบ้านไร่ , เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงภูเหม็น อำเภอห้วยคต , อำเภอลานสัก และเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงป่าผาก อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยภายในงาน มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ เพื่อเผยแพร่เรื่องราวทางประเพณี วัฒนธรรมของราษฎรบนพื้นที่สูง การแสดงรำตง นิทรรศการวิถีชีวิตชนผ่ากะเหรี่ยงโปว์ ตลาดจำหน่ายสตรอเบอร์รี่ของดีแก่นมะกรูด กีฬาชนเผ่าเสริมสร้างความสัมพันธ์ อาทิ การแข่งขันโยนลูกสบ้า,การแข่งขันเดินขาหย่าง,การแข่งขันลากกาบหมาก และการแข่งขันขว้างสากมอญ ด้วย…//

/ทีมข่าว ณรงค์ฤทธิ์ นุปิงภาพ ปชส. จว. อุทัยธานี

Related posts