รองผู้ว่าสุโขทัยฯ สุชาติ ทีคะสุข เปิดงาน sukhothainight Run 2020 (มีคลิป)

รองผู้ว่าสุโขทัยฯ สุชาติ ทีคะสุข เปิดงาน sukhothainight Run 2020

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม “Sukhothai Night Run 2020” ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

โดยนายกฤษณ์ พรอำนวยทรัพย์ ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุโขทัย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และคณะกรรมการฯ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม “Sukhothai Night Run 2020” ในครั้งนี้ เพื่อจัดหารายได้ไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชนในชุมชน ใน 3 ด้าน คือ ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป และด้านการท่องเที่ยวชุมชน


โดยนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และที่สำคัญมีบูธสินค้า OTOP ของจังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานนี้ด้วย เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ให้แก่ชุมชน

Related posts