พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ ผบก.ภ.จว.สุโขทัย จัดข้าราชการตำรวจในสังกัดฯอบรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ

พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ ผบก.ภ.จว.สุโขทัย จัดข้าราชการตำรวจในสังกัดฯอบรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ

 


…วันนี้ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00น. พลตำรวจตรีอมรศักดิ์ เกษมก์สิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลของตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย


ในการจัดโครงการอบรมครั้งนี้เพื่อมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรมพื้นฐาน ได้แก่อาชญากรรมเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และ อาชญากรรม ที่เกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์ เนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มากขึ้น รวมทั้งปัจจัยมางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดอาชญากรรม อาทิ

 

ความขัดแย้งทางสังคม ปัญหาสุขภาพจิตของคนเพิ่มขึ้น โครงการสร้างสังคมที่เปลี่ยนและโครงการสร้าง อาชญากรรมเริ่มเปลี่ยน ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทางตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย จึงจัดโครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องการอาชญากรรม เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในแต่ละพื้นที่ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


ทัศนา บัวคำ / รายงาน

Related posts