จ.สุโขทัย จัด อบรมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ( รุ่นที่ 1 )ประจำปี 2563

จ.สุโขทัย จัด อบรมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ( รุ่นที่ 1 )ประจำปี 2563

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

Related posts