!!! คุณณัจยา เกษมก์สิริ ประธานคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย และ นายประสงค์ อุไรวรรณ ปลัดจังหวัดสุโขทัย เทรางวัล ลงบ่อมัจฉากาชาด เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมากราบไหว้สักการะพระแม่ย่า ในงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ได้มีโชคกับการตักรางวัลที่มัจฉากาชาด และมอบจักรยานให้แก่ผู้โชคดี ในวันที่ 23กุมภาพันธ์ 2563เวลา 20.00น ณ ร้านมัจฉากาชาด (มีคลิป)

!!! คุณณัจยา เกษมก์สิริ ประธานคณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย และ นายประสงค์ อุไรวรรณ ปลัดจังหวัดสุโขทัย เทรางวัล ลงบ่อมัจฉากาชาด เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมากราบไหว้สักการะพระแม่ย่า ในงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ได้มีโชคกับการตักรางวัลที่มัจฉากาชาด และมอบจักรยานให้แก่ผู้โชคดี ในวันที่ 23กุมภาพันธ์ 2563เวลา 20.00น ณ ร้านมัจฉากาชาด

 

###ภาพข่าว/ ทัศนา บัวคำ

Related posts