สภ.สวรรคโลก ร่วมจิตอาสาฯ

  สภ.สวรรคโลก ร่วมจิตอาสาฯ

 


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-10.30 น. ด.ต.ชัยณรงค์ แหลมหลัก พร้อมกำลังจิตอาสาสายตรวจตำบลคลองยาง จำนวน 3 นาย ร่วมกับจิตอาสากำนัน, จิตอาสาผู้นำชุมชนตำบลคลองยาง และจิตอาสาประชาชนตำบลคลองยางรวมกำลังจิตอาสา ทั้งหมด 45 นาย ร่วมกันทำกิจกรรม “โครงการกิจกรรมจิตอาสาสนับสนุนแก้ไขปัญหาลดมลพิษฝุ่นละออง pm 2.5″บริเวณที่พักสายตรวจตำบลคลองยางและภายในเขตตำบลคลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ดังนี้


1.สร้างเครือข่ายจิตอาสาโดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง
2ได้รณรงค์ใหัประชาชนสวมหน้ากากอนามัย
3.สนับสนุนลดการเผาในที่โล่ง
4.ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ
5.ประชาสัมพันธ์แนะนำให้ประชาชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ที่มีสรรพคุณฟอกอากาศในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ของตนเอง

Related posts