!!! เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี. ชี้แจง. จากกรณี ผู้ปกครองนักเรียนร้องเรียนไม่สนับสนุนงบประมาณฯกิจกรรมต่างๆ (มีคลิป)

!!! เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี. ชี้แจง. จากกรณี ผู้ปกครองนักเรียนร้องเรียนไม่สนับสนุนงบประมาณฯกิจกรรมต่างๆ

 

 

…วันนี้ที่11 มีนาคม2563 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัยชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย…..นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย. เป็นประธานการประชุม ปรึกษาหารือเนื่องจากมีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล และโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย(2 )ร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย ขอให้ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

กรณีที่ไม่สนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯและโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เช่น กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงการดูแลบำรุงรักษาหรือต่อเติมทางด้านสาธารณูปโภคเช่นการสร้างห้องน้ำให้นักเรียนเป็นต้นซึ่งโครงการเหล่านี้ได้เสนอเพื้อขอรับการสนับสนุนจากสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีแต่สภาฯไม่อนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการ


โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้แจ้งทุกฝ่ายทราบว่าเรามาช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสำหรับเรื่องกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษานั้นในการบริหารงบประมาณที่ไม่เพียงพอซึ่งต้องตะหนักถึงในแต่โรงเรียนที่มีกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีมีช่องทางอะไรที่ไหนมาช่วยอุดหนุนเพราะ มีผู้ปกครองได้เดินทางมาร้องขอให้ช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน ขอให้ทางสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยได้อนุมัติงบประมาณได้ไหมซึ่งทางนายพิเชษฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานีและคณะฝ่ายผู้บริหารฯได้ชี้แจงถึงสาเหตุต่างในเรื่องงบประมาณฯที่ไม่สามารถออกมาได้และได้พูดหลายครั้ง

ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ซึ่งคอยควบคุมสถานกราณ์เกรงว่าจะมีการกระทบกระทั่งกันขึ้นจึงให้ทางฝ่ายสมาชิกสภาฯเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีได้ชร้แจงและได้ข้อสรุปว่าขอให้ทำหนังสือมาเพื่อนำเข้าสภาฯเพื่อประชุมอนุมัติงบประมาณต่างๆ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้แจงว่าถ้านำเข้าสภาฯอีกก็จะเหมือนเดิมเกรงว่าจะไม่อนุมัติเงินงบประมาณ จึงหาวิธีการช่องทางที่จะช่วยเหลือผู้ปกครองได้เพราะงบของผู้ว่าฯงบประมาณไม่มี แต่งบของเทศบาลฯมีขอให้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือฯโรงเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งเป็นอำนาจของทุกฝ่ายในการบริหารงบประมาณปี2563และจะนำงบประมาณซ่อมแซมถนนสายต่างๆของพื้นที่ในครั้งนี้อีกด้วย

### นางสาวทัศนา บัวคำ/ภาพ/ข่าว

Related posts