!!! คณะกรรมการพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย ! ฟิวขาด ! ฉะแหลก. (มีคลิป)

!!! คณะกรรมการพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย ! ฟิวขาด ! ฉะแหลก.

 

 

เมื่อวันที่14 มีนาคม2563 เวลา08.00 น. ที่หอประชุมสมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย โรงเรียนกวางตง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยตั้งแต่เวลา08.00-ถึง15.0.น. ที่สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัยได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการของสมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีทีมรวมพลังนำโดยนายเสกสรรค์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งมีองค์กรประกอบด้วยศาลเจ้าปุงเถ้าม่า.สุสานจีนบ้านสวน,โรงเรียนกวางตงโดยการดูแลของสมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย ซึ่งผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายละ60คนเพื่อที่จะเข้าไปบริหารและกลั่นกรองเลือกนายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย


ซึ่งตามกฏ – กติกา ผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยตนเองหรือบุคคลในครอบครัวเท่านั้นโดยแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่พร้อมบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้(ถ้าไม่นำบัตรดังกล่าวมาให้กรรมการเลือกตั้ง2คนรับรอง ไม่สามารถใช้ตัวแทนได้
ซึ่งเมื่อวันที่13มีนาคม2563เวลาประมาณ18.23.น. ที่ผ่านมาทางฝ่ายรวมพลังได้อ่านไลน์กลุ่มของชมรมไหหลำจังหวัดสุโขทัยได้ประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้งปี2563เรื่องประกาศเปลี่ยนแปลง กฏ-กติกา การเลือกตั้งขึ้นใหม่ให้ใช้หนังสือมอบอำนาจมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแทนได้ ต่อมานายเสกสรรค์ไทยรุ่งโรจน์ จึงไปขอลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัยและขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัยเข้ารักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณสถานที่เลือกตั้งซึ่งมี ร.ต.ท.ตฤณ สินโพยม รอง สว.(จร)สภ.เมืองสุโขทัย,ด.ต.ไพโรจน์ เกตุจำนงค์ ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองสุโขทัย ซึ่งได้อยู่ประจำบริเวณหน่วยเลือกตั้งตั้งแต่เวลา08.00น-16.00น.

และ ด.ต.บุญเชิด อ้นสาย ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองสุโขทัย ได้มาสับเปลี่ยนช่วงเวลา16.00น.ซึ่งมีการปิดหีบลงบัตรเลือกตั้งเวลา15.00น และทำการนับบัตรลงคะแนะของคณะกรรมการที่ลงรับสมัครฝ่ายละ60คนโดยมีผู้ไปใช้สิทธิ์ประมาณ400กว่าคนซึ่งจะเป็นเจ้าของร้านค้าต่างๆในจังหวัดสุโขทัย
จากเหตุการณ์ช่วงเช้าได้มีคณะกรรมการบางคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับฝ่ายรวมพลัง ฟิวขาด ฉะแหลกเห็นตำรวจและนักข่าวเข้าไปในบริเวณการเลือกตั้งได้เข้าไปขอดูใบคำสั่งจากทางต้นสังกัดฯของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย หากไม่มีคำสั่งให้มาก็ขอเชิญให้กลับออกจากบริเวณเลือกตั้งและให้กลับออกไป แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับคำสั่งมาด้วยวาจาจากผู้บังคับบัญชาก่อนหน้าแล้วและหนังสือที่ลงบันทึกขอความอนุเคราะห์ให้มาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยนั้นมีอยู่ที่หน่วยงาน ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฯกล่าวว่า จะยังไงในฐานะผู้รักษากฏหมายและดูแลทุกข์สุขของประชาชน

ในเมื่อเห็นมีกลุ่มคนเยอะหรือมีการชุมนุมต่างๆและมีการเลือกตั้งฯในเขตพื้นที่ก็จะมาดูแลรักษาความสงบฯให้โดยไม่คิดอะไรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และทางฝ่ายของผู้สื่อข่าว ฯทางคณะกรรมการบางคนของฝ่าย ตรงข้าม กลุ่มรวมพลัง ยังพูดจาไม่ดีและบอกให้ออกไปไม่ให้ทำข่าวแถมข่มขู่ว่ารู้จักไหมว่า”ผมคือใคร” และพูดจาแบบฟิวขาด ใส่ทั้งตำรวจและนักข่าว กระทั่งเวลา10.20น.ได้มีนายวิฒนินทร์ เรืองวิชัยวัฒน์ ตัวแทนผู้รับใบอนุญาติโรงเรียนกวางตงได้เข้ามาห้ามปรามคณะกรรมการฯ(ฝ่ายตรงข้าม)คนที่ฟิวขาดคนนี้ ที่พูดจาใส่ตำรวจและนักข่าวและฝ่ายตรงข้าม ของกลุ่มรวมพลัง เหตุการณ์จึงสงบ และในเวลาต่อมายังมีการพูดจากระทบกระทั่งกันระหว่างทั้งสองฝ่ายของผู้ลงสมัครคณะกรรมการฯ จนถึงเวลา15.00น.เป็นเวลากำหนดปิดหีบเลือกตั้งจึงแยกย้ายกันกลับและเข้าไปสังเกตการณ์ในการนับคะแนนการเลือกตั้งเหตุการณ์ทั่วไปปกติเรียบร้อย

###นางสาวทัศนา บัวคำ ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย/สัมภาษณ์ข่าวและเขียนข่าว/ วันชัย. โตพันธ์ ทีมข่าวสื่อเมืองพระร่วง/ถ่ายภาพ…

Related posts