กองทัพภาคที่ ๓ รับมอบแอลกอฮอล์

กองทัพภาคที่ ๓ รับมอบแอลกอฮอล์

 


พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานรับมอบแอลกอฮอล์ จากคุณเทวกุล ปัทมะสุวรรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรมและประกันคุณภาพ (สายงานวิศวกรรมและประกันคุณภาพ) บริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง ๒ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.

 


ด้วย บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัดและคณะ มีความประสงค์จะมอบแอลกอฮอล์ให้กับกองทัพภาคที่ ๓ จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร เพื่อนำไปผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว โดยให้มณฑลทหารบก(โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก)ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ จัดกำลังพลอบรมทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้กับหน่วยในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก

ปรีชา นุตจัรส รายงาน

Related posts