คุณสิริพร สุขโข ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๑๓ และคณะ ส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่ทางสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลทหารบกที่ ๑๓ ผลิตขึ้น

คุณสิริพร สุขโข ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๑๓ และคณะ ส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่ทางสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลทหารบกที่ ๑๓ ผลิตขึ้น

 

เมื่อ ๑๘ มี.ค.๖๓ คุณสิริพร สุขโข ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๑๓ และคณะ ส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่ทางสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลทหารบกที่ ๑๓ ผลิตขึ้น ในระยะที่ ๒ จำนวน ๒,๑๐๐ ชิ้น รวมทั้งสิ้น ๓,๕๐๐ ชิ้น ซึ่งเป็นโครงการระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีร่วมกับกองทัพบก เพื่อป้องกันโรคไวรัส COVID-19 ที่ขาดตลาดในขณะนี้ และยังช่วยป้องกันฝุ่น PM.2.5เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชนต่อไปพร้อม ค่ะ

Related posts