พิษณุโลก ผบ.บชร.3 นำกำลังพล ครอบครัว Bic Cleaning Day ตลาดชุมชนทหาร บ้านพัก หน่วยงาน (มีคลิป)

พิษณุโลก ผบ.บชร.3 นำกำลังพล ครอบครัว Bic Cleaning Day ตลาดชุมชนทหาร บ้านพัก หน่วยงาน

 

 

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3) กองทัพภาคที่ 3 ได้นำกำลังพลของหน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมกำลังพลและครอบครัว ทำความสะอาด Big cleaning day บริเวณภายในตลาดหมู่บ้านทหาร ด้วยการล้างด้วยน้ำสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากตลาดแห่งนี้มีบุคคลในครอบครัวทหารจับจ่ายซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมาก

นอกจากนั้นยังทำความสะอาดใต้ถุนแฟลต บริเวณบ้านพัก และบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน
อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ในสำนักงาน โดยได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาลตำบลอรัญญิกอำเภอเมืองพิษณุโลก อีกด้วย

พร้อมกันนี้หน่วยปฏิบัติการจิตวิทยา กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 ได้นำรถประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำปฏิบัติตนภายในหมู่บ้านพักทหาร ค่ายบชร.3 อีกด้วย

พล.ต.กิตติพงษ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากมีกำลังพล กองพันขนส่งที่ 23 มีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 คน ชั้นยศร้อยตรี กำลังพลดังกล่าวได้รักษาตัวอยู่สถาบันบำราศนราดูร แำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หลังจากมีข่าวนายทหารสนามมวยลุมพินี สำหรับที่เกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์มีการรับประทานอาหารด้วยยกัน ในกลุ่มเสี่ยงสูง 18 นาย

“การตรวจหาเชื้อผู้ที่ใกล้ชิดทั้ง 18 นาย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แจ้งผลการตรวจกำลังพลกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังจำนวน 18 นาย ผลไม่พบเชื้อออกมาเป็นลบ  ทั้ง 18 นาย แต่ยังคงใช้มาตรการให้กักอยู่ที่บ้านพัก รวมทั้งครอบครัวจนครบ 14 วัน ในวันที่ 27 มีนาคม 2563” ผบ.บชร.3 กล่าว

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts