ประชุมอนุกองทุนฟื้นฟู

ประชุมอนุกองทุนฟื้นฟู

 

บรรหาร บุญเขต อนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟู สาขา จ.เพชรบูรณ์ เพื่อนพิจารณาการขอขึ้นทะเบียนหนี้ของสมาชิกเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูฯ วันที่ 24 มีนาคม 2563

 

Related posts