พิษณุโลก รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดอบรมการผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้แก่หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดอบรมการผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้แก่หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

 

พิษณุโลก รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้จัดอบรมการผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้แก่หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับการแจกจ่ายแอลกอฮอล์จากกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 24 หน่วย ในการนี้ เภสัชกรจากแผนกเภสัชกรรมได้สาธิตและแนะนำวิธีการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์เพื่อให้แต่ละหน่วยนำไปต่อยอดในการทำเจลล้างมือสำหรับกำลังพลในหน่วยของตนต่อไป ทั้งนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยเน้นให้หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และปฏิบัติตนตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขและกองทัพบกได้แนะนำไว้ โดยได้เน้นการจัดโต๊ะโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1- 2 เมตร ตามแนวทาง Social Distancing อีกด้วย

 

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts