!!!อบต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ! ร่วมออกตรวจกลุ่มเสี่ยงและแนะนำให่ใส่หน้ากากอนามัย

!!!อบต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ! ร่วมออกตรวจกลุ่มเสี่ยงและแนะนำให่ใส่หน้ากากอนามัย

 


…วันที่.27.มีนาคม.2563
.นายวิเชียร์ จีนเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วและเจ้าหน้าที่อบต.ฯพร้อมด้วย.ผอ.รพสต.บ้านแม่ราก.ผอ.รพสต.บ้านบ้านป่างิ้ว.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.อบต.ป่างิ้ว

เจ้าหน้าที่.สาธารณสุข.ลงออกตรวจ.พื้นที่.สุ่มเสี่ยง..ร้านอาหารตามสั่ง.ในเขตตำบลป่างิ้ว.ทั้ง.12.หมู่บ้าน..ออกจัดระเบียบร้าน.แนะนำการใส่หน้ากากอนามัย..ล้างมือ.ด้วยเจล.น้ำสบู่.แนะนำระยะห่าง..
อันตราย.การป้องกัน การแพร่เชื้อไวรัส. C o v i d -19….อย่างเคร่งครัด.

###ภาพ/ข่าว…เจ้าหน้าที่อบต.ป่างิ้ว

Related posts