ร่วมจัด Birthday ให้กับ นายวีระศักดิ์ สุวรรณโณ ฝ่ายวิชาการสมาคมสมาพันธ์สื่อฯ(มีคลิป)

ร่วมจัด Birthday ให้กับ นายวีระศักดิ์ สุวรรณโณ ฝ่ายวิชาการสมาคมสมาพันธ์สื่อฯ

 

 

พ.อ.อ.นพดุลย์ ใจอารีย์ นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนพิษณุโลก พร้อมนางอำพรรณ์ วงศ์ลังกา เหรัญญิกสมาคมสมาพันธ์สื่อฯ และสมาชิก ร่วมจัด Birthday ให้กับ นายวีระศักดิ์ สุวรรณโณ ฝ่ายวิชาการสมาคมสมาพันธ์สื่อฯ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 30 มี.ค. 63 ณ สมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนพิษณุโลก เมื่อ 30 มี.ค. 63 เวลา 12.00 น.

Related posts